Oglasi

Nova prosta delovna mesta

Dan danes je ogromno brezposelnih kateri iščejo zaposlitev. Dejstvo je da je brezposelnih vedno več ljudi, prosta delovna mesta pa so vedno manj številčna. Razlog za to tiči v dejstvu da se zapirajo tovarne. K temu je pripomogla državna recesijska kriza, saj je slabo vodenje le te pripeljala do številnih zaprtij tovarn. Dejstvo pa je da je v krizi skoraj celotno zemeljsko površje, krivo pa je občutno prekomirno zadoljševanje združenih držav Amerike v preteklosti. V sloveniji pa so dodatno na udaru še posebej šiviljska podjetja, katera se zapirajo kakor po tekočem traku. Ta podjetja poleg krize otežuje še kitajski trg, iz katerega prihajajo veliko cenejši izdelki kakor jih lahko naredijo naši delovci saj so kitajski delovci bistveno cenejša delovna sila. Kvaliteta tovrstnih izdelkov je sicer slabša vendar marsikoga to ne zanima, saj je cena nižja tudi za več kot polovico. Prosta delovna mesta v tekstilni ter šiviljski industriji je tako dan danes praktično težko pričakovati. Prosta delovna mesta so na voljo največ v poklicih kateri mogoče dan danes že rahlo izgubljajo na svoji veljavi, med njih spadajo razni električarji predvsem z poklicno izobrazbo. Kot kader kateri je najslabše zaposljiv pa veljajo diplomanti fakultete za družbene vede. V primeru da ste brezposelni lahko prosta delovna mesta najdete tudi na spletu, zaposlite se lahko tudi prek agencije, katera iščejo tovrstna dela, lahko pa se zglasite tudi na centru za socialno delo, kjer vam bodo poskušali pomagati najti ustrezno zaposlitev. Seveda pa se morate zavedati tudi dejstva, da boste v iskanje zaposlitve največ truda v to morali vložiti sami.

prosta-delovna-mesta

Comments are closed.

Oglas